Keluarga Besar RSMA Turut Berduka atas Berpulangnya Hj. Sumintri Wido